obsah

Okresní soud v Bruntále

Bankovní spojení

Bankovní spojení Okresního soudu v Bruntále

 

číslo účtu

použití účtu

19-429771/0710

příjmový - náklady obhajoby, náklady trestního řízení, náklady civilního řízení

3703-429771/0710

soudní poplatky

3762-429771/0710

pokuty a peněžní tresty

6015-429771/0710

depozitní účet

34833-429771/0710

devizový účet

34534-429771/0710

devizový účet

 

ePodatelna