obsah

Městský soud v Brně

Veřejné zakázky

Profil zadavatele velkých VZ

Profil všech zadavatelů resortu justice - elektronický nástroj a profil eGordion / Tender arena (použit zejména pro nadlimitní a podlimitní VZ)

Elektronické tržiště a profil zadavatele pro zadávání VZMR

Elektronické tržiště a profil zadavatele pro VZMR platný od 1.7.2017 - Národní elektronický nástroj NEN. Pro VZMR realizované do 30.6.2017 bylo zadavatelem používáno elektronické tržiště a profil zadavatele TENDERMARKET.

Strana 1/1

ePodatelna