obsah

Městský soud v Brně

Kontakty

Městský soud v Brně - Elektronická podatelna

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: spojovatelka (KS Brno): +420 5465 11111
Fax: +420 5465 30269
ID datové schránky: 7y7abii
E-mail: podatelna@msoud.brn.justice.cz
Kontaktní osoba: E-podatelna: e-mail pro žaloby a podání ke spisovým značkám a pro správu soudu

Městský soud v Brně - Infocentrum

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: pracovnice infocentra (MěS Brno) +420 5465 33333
Fax: +420 5465 76333
ID datové schránky: 7y7abii
E-mail: infocentrum@msoud.brn.justice.cz
Kontaktní osoba: Infocentrum: e-mail pro dotazy související s probíhajícím resp. ukončeným řízením, objednání úkonů (nahlížení do spisů, vyznačení doložky právní moci a pod.; nepodléhá režimu e-podatelny)

Městský soud v Brně - GSM brány

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: až 16 telefonních čísel ve 4 GSM branách
Fax: zde není využíván
ID datové schránky: 7y7abii
E-mail: podatelna@msoud.brn.justice.cz
Kontaktní osoba: Více o GSM branách brněnských justičních složek v působnosti Krajského soudu v Brně viz Základní informace - Styk s veřejností

Kancelář předsedy Městského soudu v Brně

Ulice: Polní 994 / 39
Obec: Brno
PSČ: 608 01
Tel: spojovatelka (KS Brno): +420 5465 11111
Fax: +420 5465 31479
ID datové schránky: 7y7abii
E-mail: msoud@msoud.brn.justice.cz
Kontaktní osoba: Kancelář předsedy: e-mail pro ostatní zprávy určené správě soudu (nepodléhající režimu e-podatelny)

ePodatelna