obsah

Okresní soud v Břeclavi

Rozvrh práce

Rozvrh práce na rok 2012

Příloha č. I.  rozvrhu práce - 2012

PŘÍLOHA č.II. - rozdělení spisů z odd.16

Změna rozvrhu práce - dodatek č. 1

Rozvrh práce platný k 1.7.2012 - dodatek č. 3

Změna rozvrhu práce - dodatek č. 3

Změna rozvrhu práce - dodatek č. 4

Změna rozvrhu práce - dodatek č  5

Členové senátu - seznam č. 1. - 2012

Členové senátu - seznam č. 3. - 2012

Členové senátu - seznam č. 4. - 2012

Členové senátu - seznam č. 5. - 2012

 

Rozvrh práce na rok 2013

 

Příloha č. I.  rozvrhu práce – 2013

Členové senátu - seznam č. 1 – 2013

Členové senátu - seznam č. 2 – 2013

Členové senátu - seznam č. 3 – 2013

Členové senátu - seznam č. 4 – 2013

Členové senátu - seznam č. 5 – 2013

Příloha II. RP 2013

Změna rozvrhu práce 2013 - dodatek č. 1

Změna rozvrhu práce 2013 - dodatek č. 2

Změna rozvrhu práce 2013 - dodatek č. 3

Změna rozvrhu práce 2013 - dodatek č. 4

Změna rozvrhu práce 2013 - dodatek č. 5

Změna rozvrhu práce 2013 - dodatek č.6

Změna rozvrhu práce 2013 - dodatek č.7

Rozvrh práce na rok 2013 platný od 1.11.2013

 

 

 

Rozvrh práce na rok 2014

 

Příloha č. I.  rozvrhu práce – 2014
Členové senátu - seznam č. 1 – 2014

Členové senátu - seznam č. 2 – 2014

Členové senátu - seznam č. 3 – 2014

Členové senátu - seznam č. 4 – 2014

Členové senátu - seznam č. 5 – 2014

Změna RP 2014 - dodatek 1
RP 2014 - členové senátu 1 k 1.4.2014
RP 2014 - členové senátu 2 k 1.4.2014

RP 2014 - členové senátu 3 k 1.4.2014
RP 2014 - členové senátu 4 k 1.4.2014

RP 2014 - členové senátu 5 k 1.4.2014
Změna RP 2014 - dodatek 2
Rozvrh práce 2014 - dodatek č. 3

Změna RP 2014 - dodatek č. 4

Rozvrh práce 2014 k datu 1.10.2014

 

 

 

Rozvrh práce na rok 2015

 

RP 2015 - příloha č.1

RP 2015 - členové senátu 1

RP 2015 - členové senátu 2

RP 2015 - členové senátu 3

RP 2015 - členové senátu 4

RP 2015 - členové senátu 5

Změna RP 2015 - dodatek č.1

RP 2015 - k datu 1.2.2015 - dodatek č.1

Změna RP 2015 - dodatek č.2

RP 2015 - k datu 1.5.2015 - dodatek č.2

RP 2015 - k datu 1.6.2015 - dodatek 3

Změna RP 2015 - dodatek 3

 

RP 2015 - členové senátu 1

RP 2015 - členové senátu 2

RP 2015 - členové senátu 3

RP 2015 - členové senátu 6

RP 2015 - členové senátu 21

RP 2015 - k datu 1.11.2015 - dodatek 4

Změna RP 2015 - dodatek 4

 

RP 2015 - k datu 1.12.2015 - dodatek 5

Změna RP 2015 - dodatek 5

 

 

 

Rozvrh práce 2016

 

RP 2016 - příloha č. 1

RP 2016 - členové senátu 1

RP 2016 - členové senátu 2

RP 2016 - členové senátu 3

RP 2016 - členové senátu 6

RP 2016 - členové senátu 21

 

Změna rozvrhu práce na rok 2016 - dodatek č  1

RP 2016 včetně zapracovaného dodatku č. 1, článek I

RP 2016 včetně zapracovaného dodatku č. 1, článek II

 

Změna rozvrhu práce na rok 2016 - dodatek č.  2

RP 2016 včetně zapracovaného dodatku č. 2

 

Změna  RP na rok 2016 - dodatek č. 3

RP 2016 včetně zapracovaného dodatku č. 3

 

RP 2016 včetně zapr. dodatku č. 4, článek I.

RP 2016 včetně zapr. dodatku č. 4, článek II.

Změna  RP na rok 2016 - dodatek č. 4 

 

RP 2016 včetně zapr. dodatku č. 5
Změna RP na rok 2016 - dodatek č. 5

 

 Seznam přísedících č. 2 k 1.8.2016

 Seznam přísedících č. 4 k 1.8.2016

 

 

 

Rozvrh práce 2017

 

Změna RP na rok 2017 - dodatek č. 1

RP 2017 včetně zapr. dodatku č. 1

 

Změna RP 2017 - dodatek č. 2

RP 2017 včetně zapr. dodatku č. 2

 

Změna RP 2017 - dodatek č. 3

RP 2017 včetně zapr. dodatku č. 3

 

RP 2017 včetně zapr. dodatku č. 4
Změna RP 2017 - dodatek č. 4

 

RP 2017 včetně zapr. dodatku č. 5
Změna RP 2017 - dodatek č. 5

 

 

 

 

Rozvrh práce 2018

 

Aktuální znění Rozvrhu práce Okresního soudu v Břeclavi najdete na infoDesce zde

 

 

 

Rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízeních o pozůstalosti na rok 2017 

Organizační členění soudu

 

ePodatelna