obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

31.5.2018

Česká republika úspěšně zakončila Třetí hodnotící kolo Skupiny států proti korupci (GRECO)

Plénum Skupiny států proti korupci Rady Evropy (GRECO) přijalo na 79. shromáždění konaném ve dnech 19.–23. března 2018 Druhou zprávu o plnění doporučení Třetího hodnotícího kola České republiky. Přijetím této zprávy se po více než 6 letech uzavírá třetí kolo hodnocení České republiky. Zpráva se týká opatření přijatých Českou republikou na základě doporučení Hodnotící zprávy z roku 2011 v oblasti inkriminací a financování politických stran a hnutí.

30.5.2018

Zpráva z mezinárodní konference ‚Immigration Detention of Children: Coming to a Close?‘ byla zveřejněna

Rada Evropy zveřejnila na svých internetových stránkách v anglickém jazyce zprávu shrnující závěry mezinárodní konference pořádané v uplynulém roce Ministerstvem spravedlnosti v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Konference byla věnována tématům ukončení detence migrujících dětí a účinných alternativ k detenci.

29.5.2018

Evropská komise zveřejnila novou srovnávací zprávu o fungování justičních systémů: ČR si polepšila

Česká justice pokračuje ve zkracování délky civilního řízení. K vyřešení sporu dochází za méně než 200 dní, přičemž oproti výsledkům z roku 2015 se řízení ještě o něco zrychlilo. Počet vyřízených případů je i nadále vyšší než počet nově příchozích. Bohužel se prozatím nepodařilo zvýšit počet vyřízených věcí správními soudy 1. stupně. Vyplývá to z hodnocení justičních systémů členských států Evropské unie The 2018 EU Justice Scoreboard, které již po šesté vydala Evropská komise.

25.5.2018

Na prahu GDPR: Ministerstvo spravedlnosti je připravené

Resortem spravedlnosti obíhá každý den významné množství osobních údajů nejrůznějších kategorií. Ty zpracovává 198 samostatných správců, kteří jsou podřízenými organizačními složkami státu. Z přípravných analýz vyplynulo, že s naprostou většinou osobních údajů justice nakládá na základě právních předpisů a v souladu se stávajícím zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tedy i v souladu s principy nového Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

22.5.2018

Cena ministra spravedlnosti: zaměstnanci resortu počtvrté převzali diplomy

Tři desítky zaměstnanců Vězeňské a Probační a mediační služby ocenil ministr spravedlnosti Robert Pelikán v průběhu slavnostního večera v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Ceny se letos udělovaly v mnoha kategoriích, novinkou byla cena za spolupráci věznic s neziskovými organizacemi, kterou získala věznice ve Světlé nad Sázavou.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová