obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Aktuality

17.9.2018

Vězni se potkali se svými dětmi. Tentokrát trochu jinak

Jedinečný projekt „Den s dítětem“ uspořádalo Mezinárodní vězeňské společenství, z.s., a Věznice Jiřice za podpory Ministerstva spravedlnosti. Odsouzení v jiřické věznici tak měli možnost potkat se se svými dětmi přímo v zahradě v bezprostřední blízkosti věznice. Strávili celý den při různých hrách a soutěžích, věnovali se výtvarným aktivitám, společně stolovali a nechyběl ani prostor pro rozhovory s rodinami a odborné poradenství. Úkolem projektu bylo podpořit aktivní udržování kontaktů mezi odsouzenými a jejich dětmi.

14.9.2018

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu bude pokračovat v činnosti

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek rozhodl, že činnost Etické komise pro ocenění účastníků odboje proti komunismu bude pokračovat i po roce 2022. Nedošlo totiž k naplnění předpokladů, že komise oceňující účastníky tzv. třetího odboje nebude mít do dvou let žádnou agendu. V původním návrhu se pak počítalo s tím, že pravomoce komise následně přejdou na ministra obrany. Vzhledem k tomu, že především Konfederace politických vězňů podala žádosti ve prospěch třetích osob, bude komise i nadále fungovat.

12.9.2018

Ministerstvo spravedlnosti se premiérově zúčastní Hackathonu veřejné správy

Ve dnech 14. a 15. září se koná druhý ročník Hackathonu veřejné správy. Akce, na které skupina vývojářů a datových analytiků představuje možnosti propojení otevřených dat veřejné správy v užitečné aplikace, se poprvé účastní i Ministerstvo spravedlnosti. To poskytne otevřená data z oblasti insolvenčních řízení. Hackathon státní správy se koná v sídle Nejvyššího kontrolního úřadu, který je vedle Českého telekomunikačního úřadu jedním z hlavních organizátorů.

27.8.2018

Veřejní funkcionáři zareagovali na výzvu a dodávají svá majetková přiznání

Do konce června letošního roku mělo 33 235 veřejných funkcionářů podat oznámení o příjmech a jiných majetkových výhodách nabytých v průběhu výkonu funkce v roce 2017. Většina funkcionářů však oznámení v termínu nedodala. Porušení této povinnosti přitom zákon kvalifikuje jako přestupek. Veřejní funkcionáři nyní zareagovali na výzvu, aby svou povinnost splnili do konce srpna. Počet nedodaných oznámení se touto výzvu razantně snížil. Z původně zjištěného počtu necelých 25 000 případů nesplnění oznamovací povinnosti nyní registr eviduje 8 821 těchto případů.

23.8.2018

Ústavní soud potvrdil ústavnost právní úpravy zakotvující sníženou odměnu exekutorů

Ústavní soud potvrdil ústavnost právního předpisu, který upravuje sníženou minimální odměnu soudních exekutorů. Ministerstvo spravedlnosti takové rozhodnutí vítá. Novelizace vyhlášky snížila od 1. 4. 2017 minimální odměnu exekutorů ze 3 000 Kč na 2 000 Kč a rozšířila případy, kdy exekutorovi náleží snížená paušální částka náhrady hotových výdajů.

Strana 2/74

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová