obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Složení Kolegia

(v abecedním pořadí)

 

JUDr. Pavla Belloňová, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., EMA, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Martin Bouček, Ministerstvo zahraničních věcí

Mgr. Zuzana Candigliota, Liga lidských práv

Jiří Čunek, Senát

Mgr. Miroslav Dvořák, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

JUDr. Jiří Georgiev, Ministerstvo zemědělství

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D., MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj

JUDr. Jana Hájková, Ministerstvo obrany

Mgr. Jan Hubka, Ministerstvo kultury

JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, Nejvyšší státní zastupitelství

Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., Ministerstvo práce a sociálních věcí

Martin Kavěna, LL. B., Parlamentní institut Poslanecké sněmovny

JUDr. et Mgr. Jiří Kmec, Ph.D., nezávislý expert

Mgr. Denisa Kopková, Ministerstvo zdravotnictví

JUDr. David Kosař, Ph.D., LL. M., J.S.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Mgr. Kamila Kriegová, Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Jakub Machačka, zástupce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Mgr. Ľubomír Majerčík, LL. M., Ústavní soud

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Ministerstvo vnitra

Mgr. Aleš Pavel, Nejvyšší soud

Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

JUDr. Jitka Rybová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

JUDr. Vít A. Schorm, Ministerstvo spravedlnosti

Mgr. Michal Sylla, Česká advokátní komora      

Mgr. Jaroslav Švoma, Kancelář veřejného ochránce práv

Mgr. Marie Talašová, LL. M., Ministerstvo financí

Mgr. Lucia Vargová, Nejvyšší správní soud

Mgr. Martin Vavřina, Ministerstvo dopravy

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., Senát

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová