obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyhlášení výběrového řízení pro kandidáty na funkci soudce Tribunálu v rámci Soudního dvora Evropské unie

Dne 3. prosince 2015 schválila Rada ministrů spravedlnosti reformu Soudního dvora EU přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie. Reforma Soudního dvora EU spočívá mimo jiné v navýšení počtu soudců Tribunálu na 2 soudce z každého členského státu. V souvislosti s touto reformou, vylosováním České republiky k nominaci kandidáta na nového soudce v první skupině členských států (tj. s datem nástupu co nejdříve) a na základě usnesení vlády č. 525 ze dne 13. července 2011, vyhlašuje Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce Tribunálu v rámci Soudního dvora Evropské unie.

Zároveň ministerstvo upozorňuje, že dle čl. 2 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie, bude funkční období druhého soudce Tribunálu za Českou republiku končit dnem 31. srpna 2019.

Celý text Výzvy pro kandidáty na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie naleznete zde.

Další související dokumenty:

Usnesení vlády ČR o pravidlech pro výběr kandidátů na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie

Čestné prohlášení

Prohlášení podle zákona o ochraně osobních údajů

Zpráva Výboru dle článku 255 (ve francouzském jazyce)

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová