obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Informace o kontrolách notářských úřadů provedených v roce 2017

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“), byly dle schváleného plánu kontrol notářských úřadů pro rok 2017 provedeny v loňském roce kontroly vybraných úřadů.

 

Předmětem kontroly jednotlivých notářských úřadů byly dle ustanovení § 45 odst. 1 notářského řádu zejména notáři sepisované veřejné listiny o právních jednáních, listiny osvědčující právně významné skutečnosti a prohlášení a notářské úschovy.

 

Ke kontrole bylo vybráno 20 notářských úřadů podle schváleného plánu kontrol
pro rok 2017, přičemž skutečně provedeno bylo 19 kontrol, 1 kontrola nebyla realizována
z důvodu ukončení činnosti notáře ve vybraném notářském úřadě. Nad rámec schváleného plánu kontrol nebyly provedeny žádné mimořádné kontroly notářských úřadů.

 

V rámci kontrol notářských úřadů byla nejčastěji zjištěna drobná pochybení, která byla řešena výtkou (3 případy). Ministr spravedlnosti v souvislosti s provedenými kontrolami nepodal žádný návrh na zahájení kárného řízení.

                         

                                                                                        Odbor justičního dohledu MSp ČR

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová