obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Formuláře žádosti a návrhu na jmenování

Formulář žádosti o jmenování znalcem zde

Formulář žádosti o jmenování tlumočníkem zde

Formulář návrhu na jmenování znalcem zde

Formulář návrhu na jmenování tlumočníkem zde

Formulář žádosti o zápis do I. oddílu seznamu ZÚ zde

Formulář žádosti o zápis do II. oddílu seznamu ZÚ zde

 

Kontaktní adresa pro zasílání vyplněných formulářů:

 

Ministerstvo spravedlnosti

Odbor organizace justice - oddělení personálních záležitostí justice

Mgr. Hana Hošková, tel. 221 997 314, hhoskova@msp.justice.cz

Mgr. Hana Malcová, tel. 221 997 424, hmalcova@msp.justice.cz

Vyšehradská 16

128 10  Praha 2

e-mail: OP@msp.justice.cz

ID dat. schránky: kq4aawz

 

20. 7. 2015                             Odbor organizace justice

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová