obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Karel Kořínek a ostatní proti České republice

Dne 11. dubna 2006 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek senátu druhé sekce ve věci Karel Kořínek a ostatní proti České republice. Stěžovatelé namítali, že délka řízení o náhradě škody a o ochraně osobnosti vedených před Městským soudem v Brně a Krajským soudem v Brně byla nepřiměřená.

Stěžovatelé se v srpnu 1992 obrátili na Okresní soud v Prostějově se žalobou na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením jejich osobních práv a nezákonným soudním rozhodnutím. Věc byla postoupena Městskému soudu v Brně, který řízení rozdělil na nároky z titulu náhrady škody a nároky z titulu ochrany osobnosti. Řízení o prvně zmíněných nárocích bylo zastaveno v únoru 2001, posléze zmíněné nároky nadále v prvním stupni projednává Krajský soud v Brně.

Soud ve Štrasburku dospěl ve světle vlastní judikatury k závěru, že délka řízení byla nepřiměřená, a přiznal všem šesti stěžovatelům, z nichž každý pro sebe požadoval 1 milión euro, dohromady částku 12 000 euro jako náhradu morální újmy a 1 000 euro jako náhradu nákladů řízení.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová