obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ruth Bazil proti České republice

Dne 11. dubna 2006 zveřejnil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek senátu druhé sekce ve věci Ruth Bazil proti České republice. Stěžovatelka v prvé řadě namítala nepřiměřenou délku restitučního řízení (článek 6 odst. 1 Úmluvy) a dále tvrdila, že délkou tohoto řízení bylo zasaženo do jejího práva na respektování majetku ve smyslu článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě.

Stěžovatelka zahájila předmětné řízení u Okresního soudu v Teplicích v říjnu 1995, avšak až v únoru 1998 doručila soudu doklad o státním občanství. V listopadu 2000 soud prvního stupně stěžovatelčinu žalobu zamítl, jeho rozsudek potvrdil v říjnu 2001 odvolací soud. Stěžovatelka se poté bez úspěchu pokusila zvrátit pro ni nepříznivý výsledek řízení dovoláním a ústavní stížností. Restituční řízení tak na čtyřech stupních soudní soustavy trvalo osm let a téměř pět měsíců.

Soud pro lidská práva posuzoval otázku přiměřenosti délky řízení na základě obvyklých kritérií. Ačkoli akceptoval argument vlády, že stěžovatelka sama určité průtahy způsobila, nalezl v postupu okresního soudu a Ústavního soudu období nečinnosti. K překročení přiměřené délky řízení tedy došlo.

Soud ve Štrasburku naopak vyslovil, že část stížnosti opírající se o tvrzený zásah do majetkových práv je zjevně neopodstatněná.

Stěžovatelka nepředložila své požadavky na spravedlivé zadostiučinění včas, a proto jí Soud žádnou finanční kompenzaci nepřiznal.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová