obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Vojáčková proti České republice

Dne 4. dubna 2006 zveřejnil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Vojáčková proti České republice. Stěžovatelka namítala porušení práva na rozhodnutí v při­měřené lhůtě (článek 6 odst. 1 Úmluvy).

 

V listopadu 1992 stěžovatelka uplatnila před pozem­kovým úřadem Okresního úřadu Teplice restituční nárok k nemovitostem, jež byly jejím rodičům v roce 1961 vyvlastněny. Věc byla projednávána čtyřikrát před pozemkovým úřadem, čtyřikrát před Kraj­ským soudem v Ústí nad Labem a jednou před Ústavním soudem. Celková délka řízení dosáhla přibližně osmi let a jedenácti měsíců.

 

Evropský soud v odůvodnění svého rozhodnutí předně uznal argumenty vlády, že věc před­stavovala komplikovaný případ jak po stránce skutkové, tak i právní. Připomněl taktéž, že stěžovatelka při uplatnění svého restitučního nároku dostatečně nespecifikovala jeho předmět. Tato vada návrhu musela být odstraněna pozemkovým úřadem, což rovněž přispělo k pro­dloužení řízení. Při hodnocení postupu vnitrostátních orgánů Soud konstatoval, že pozem­kovému úřadu trvalo více než jeden rok a čtyři měsíce, než v návaznosti na druhý rozsudek krajského soudu přijal nové rozhodnutí. Obdobně krajskému soudu vytkl dobu deseti měsíců, po kterou rozhodoval o odvolání proti třetímu rozhodnutí pozemkového úřadu, a dobu dvou let, po kterou rozhodoval o odvolání proti čtvrtému rozhodnutí pozemkového úřadu. Jelikož se dle mínění Soudu jednalo o neodůvodněné průtahy, dospěl k závěru, že celková délka řízení byla nepřiměřená.

 

Za způsobenou újmu požadovala stěžovatelka spravedlivé zadostiučinění ve výši dvou milionů korun. Evropský soud jí přiznal pouze částku 2 800 € (cca 79 600 Kč) jako náhradu morální újmy.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová