obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Lubomír Pachman a Jiří Mates proti České republice

Dne 4. dubna 2006 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku zveřejnil rozsudek senátu druhé sekce ve věci Lubomír Pachman a Jiří Mates proti České republice. Stěžovatelé ve stížnosti namítali především porušení práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Dále tvrdili, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces (článek 6 odst. 1 Úmluvy), práva na pokojné užívání majetku (článek 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě) a k porušení zákazu diskriminace (článek 14 Úmluvy).

V říjnu 1993 podali stěžovatelé žalobu proti městu Most o slevu z kupní ceny. V listopadu 1998 vynesl Okresní soud v Mostě rozsudek. Odvolací soud v listopadu 1999 rozsudek okresního soudu potvrdil. V říjnu 2001 Ústavní soud odmítl ústavní stížnost stěžovatelů jako zjevně neopodstatněnou. Délka řízení činila více než 8 let na třech stupních soudní soustavy.

Evropský soud v odůvodnění svého rozsudku konstatoval, že řízení nebylo skutkově ani právně složité. Účastníci řízení sice způsobili určité průtahy v řízení, nicméně jejich jednáním nelze ospravedlnit celkovou délku řízení. Státní orgány nepostupovaly ve všech fázích řízení s potřebnou péčí a délka předmětného řízení tudíž porušuje požadavek „přiměřené lhůty“ ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy.

Ve zbytku Soud stížnost zamítl jako nepřijatelnou.

Stěžovatelé požadovali na spravedlivém zadostiučinění celkově zhruba 1 600 000 Kč. Evropský soud každému z nich přiznal částku 3 500 € jako náhradu způsobené morální újmy.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová