obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jaroslav Heřmanský proti České republice

Dne 4. dubna 2006 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek senátu druhé sekce ve věci Jaroslav Heřmanský proti České republice.

Stížnost se týkala přiměřenosti délky soudního řízení vedeného před Okresním soudem v Ústí nad Labem o náhradu ušlé mzdy, které bylo zahájeno v roce 1997. Do roku 2005 probíhalo řízení na prvním stupni soudní soustavy.

Evropský soud posuzoval otázku přiměřenosti délky řízení na základě obvyklých kritérií, jimiž jsou složitost věci, chování stěžovatele, postup státních orgánů a význam předmětu řízení pro stěžovatele.

Soud konstatoval, že v obdobných věcech často shledává porušení článku 6 odst. 1 Úmluvy. S ohledem na to, že Soudu nebyl předložen žádný argument, jež by vedl k odlišnému závěru, považoval Soud toto řízení za nepřiměřeně dlouhé a vyslovil, že článek 6 odst. 1 Úmluvy byl porušen.

Stěžovatel svoje požadavky na spravedlivé zadostiučinění nepředložil Soudu ve stanovené lhůtě a Soud mu proto žádnou částku jako náhradu újmy a nákladů řízení nepřiznal.

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová