obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci INVEST KAPA, a. s. proti České republice

Dne 5. července 2018 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku odmítl stížnost společnosti INVEST KAPA, která namítala porušení svého práva na ochranu majetku v důsledku zajištění akcií, které vlastnila, v hodnotě téměř 30 milionů Kč po dobu více než třinácti let v rámci trestního řízení vedeného proti dvěma osobám, které ji ovládají.

Orgány činné v trestním řízení v roce 2002 zajistily akcie, které stěžovatelka vlastnila ve společnosti Léčebné lázně Jáchymov, a omezily zejména její právo tyto akcie zcizit a zastavit. Důvodem pro zajištění bylo podezření, že akcie představují výnos z trestné činnosti kladené za vinu ovládajícím osobám. Proti nim byla opakovaně podána obžaloba, věc však byla státnímu zastupitelství vracena k došetření a do trestního řízení nakonec zasáhla také amnestie prezidenta republiky z roku 2013. Stěžovatelka proti zajištění opakovaně brojila a domáhala se jeho zrušení u soudů různých stupňů, včetně Ústavního soudu, které mimo jiné podotkly, že délka řízení byla vzhledem k mimořádné komplikovanosti věci odůvodněná.

Evropský soud pro lidská práva především konstatoval, že zajištění akcií bylo zásahem, který měl svůj zákonný základ v trestním řádu. Zajištění akcií stěžovatelky v souvislosti s trestním řízením vedeným proti osobám, které ji ovládaly, sledovalo legitimní cíl v podobě ochrany obecného zájmu společnosti a boje proti trestné činnosti. Ohledně přiměřenosti zásahu Soud ve Štrasburku připomněl, že při svém rozhodování musí vzít v úvahu význam sledovaného cíle a břemeno uvalené v důsledku zajištění na stěžovatelku, včetně povahy zásahu, chování stěžovatelky a postupu státních orgánů. Stěžovatelka neprokázala, jak bylo její fungování sporným zajištěním narušeno. V jiných právech spojených s vlastnictvím akcií totiž omezena nebyla. K zajištění dále došlo v souvislosti s vyšetřováním rozsáhlé a složité hospodářské trestné činnosti, jíž měla být způsobena škoda v řádu desítek milionů eur, kterou mělo utrpět přibližně deset tisíc osob. Stěžovatelka měla také vůči zásahu k dispozici prostředky procesní ochrany a opakovaně se obrátila na obecné soudy a na Ústavní soud, které zákonnost zmíněného opatření včetně jeho přiměřenosti na pozadí délky trestního řízení pečlivě přezkoumaly.

Ve shrnutí Soud uvedl, že počáteční podezření z trestné činnosti sice nemůže odůvodnit časově neomezený zásah do vlastnického práva stěžovatelky, ale nízká intenzita zásahu, složitost vyšetřování a důkladný přezkum napadeného opatření, jakož i důležitost sledovaného zájmu ho vedou k závěru, že se českým orgánům v projednávané věci podařilo nastolit spravedlivou rovnováhu mezi obecným zájmem společnosti a stěžovatelčiným právem na ochranu majetku. Proto stížnost stěžovatelky odmítl pro zjevnou neopodstatněnost.

 

Kancelář vládního zmocněnce, 9. července 2018

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová