obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Veselský proti České republice

Dne 23. dubna 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí v nadepsané věci. Dospěl v ní jednomyslně k závěru, že stížnost, v níž stěžovatel mimo jiné namítal, že odmítnutím jeho ústavní stížnosti Ústavním soudem došlo k odepření spravedlnosti a potažmo porušení jeho práva na spravedlivý proces podle článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech, je nepřijatelná pro zjevnou neopodstatněnost.

Stěžovatelovo dovolání v jeho trestní věci bylo Nejvyšším soudem v roce 2010 odmítnuto, neboť bylo podáno z jiného důvodu, než jaký uvádí ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu, na které poukazoval. Dotyčný následně podal ústavní stížnost, kterou Ústavní soud odmítl pro nesplnění formálních požadavků, když konstatoval, že stěžovatel nenapadal rozhodnutí dovolacího soudu jako rozhodnutí o posledním procesním prostředku ochrany práva ve smyslu § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu.

Soud ve Štrasburku přisvědčil argumentu vlády, že stěžovatel skutečně nedostál svým procesním povinnostem, jak mu vytkl Ústavní soud. Po tomto orgánu přitom nelze s poukazem na článek 6 Úmluvy požadovat, aby postupoval z úřední povinnosti nad rámec stěžovatelova návrhu. Nadto byl stěžovatel před Ústavním soudem povinně zastoupen advokátem. Stěžovatel nevysvětlil, proč jeho ústavní stížnost podaná v zákonné lhůtě počínající doručením rozhodnutí Nejvyššího soudu nemířila proti tomuto rozhodnutí, jak ale zákon o Ústavním soudu vyžaduje.

Odmítnutí ústavní stížnosti tudíž Evropský soud nepokládal za nepřiměřený zásah do stěžovatelova práva na přístup k soudu a jeho stížnost prohlásil za nepřijatelnou.

 

23. dubna 2015

kancelář vládního zmocněnce

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová