obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo


Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních.

 • Předkládací zpráva pro parlament ČR
 • Text smlouvy - česky
 • Text smlouvy - německy
 • Základní informace

  Adresa

  Ministerstvo spravedlnosti ČR
  Vyšehradská 16
  128 10 Praha 2

  tel.: +420-221 997 111
  fax: +420-224 919 927
  ID dat. schránky: kq4aawz
  IČO: 00 02 54 29
  e-mail: posta@msp.justice.cz
  Kontakty

  facebook twitter

  Otevřená data

  Aplikace Otevřená data

  Ministryně spravedlnosti

  Mgr. Marie Benešová

  Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová