obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Zasílání soudních a mimosoudních písemností do USA po 1. 6. 2003

 

Ve Spojených státech amerických je orgánem příslušným pro doručování písemností podle Úmluvy o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních, sjednané v Haagu dne 15.11.1965 (č. 85/1982 Sb.), společnost ABC Legal Services (původní název společnosti je „Process Forwarding International“). Jedná se o soukromou společnost, která byla americkým ústředním orgánem (U.S. Department of Justice, tedy federálním Ministerstvem spravedlnosti) pověřena přijímat a vyřizovat žádosti o doručení soudních a mimosoudních písemností na území Spojených států podle článku 2 až 6 haagské Úmluvy.

Adresa pro poštovní styk je:  

ABC Legal Services
633 Yesler Way
Seattle, WA 98104 USA  

Kontaktní osobou je:  
pan Rick Hamilton
Director of International Operations
rickh@abclegal.com
Phone: (001) 206-521-2970
 

Do formuláře „Žádosti o doručení“ v rubrice „přijímajícího orgánu“ uvádějte proto název a adresu tohoto orgánu.
Žádost o doručení by měla být vyřízena během 30 dnů od přijetí žádosti.  

Vyřízení jedné žádosti je zpoplatňováno částkou 95 USD. Poplatek musí být zaplacen v americké měně a platba musí být provedena předem, jinak ABC Legal Services Vaši žádost nevyřídí a vrátí ji. Platbu předem mohou české soudy provádět pouze bankovním převodem na níže uvedený  účet  ABL Legal Services. Doporučujeme Vám, abyste se vždy před odesláním žádosti z Vašeho soudu přesvědčili v účtárně, zda banka Vašeho soudu úhradu poplatku do Spojených států provedla, a připojili doklad o provedené platbě k žádosti.

V případě problémů s platbou lze kontaktovat paní Karen Adams, tel.  +1 206-521-2946, Fax: +1 206-224-3410, karena@abclegal.com.

Bankovní spojení ABC Legal Services:

Název banky: Wells Fargo Bank

Adresa:  1763 4th Avenue South, Seattle, Washington 98134 USA

Číslo účtu (Account Number):  2007107119

Swift Code:  WFBIUS6S

Routing No.: 121000248

V aplikaci ABO-K doporučujeme uvádět údaje následovně:

Číslo účtu: 2007107119

Kód banky: 121000248

Typ kódu banky: FW – USA


Dle požadavku ABC Legal Services je nutné uvést do bankovního příkazu k úhradě (zpráva pro příjemce) spisovou značku věci a jméno fyzické nebo právnické osoby, jíž mají být písemnosti doručeny, aby bylo možné platbu identifikovat. Dále je třeba přiložit k Vaší žádosti o doručení fotokopii bankovního výpisu z Vašeho účtu, kde je uvedeno, že platba předem za doručení písemností byla provedena. Bez tohoto výpisu z účtu Vám ABC Legal Services vrátí žádost nevyřízenou.

Podle notifikací, které učinily Spojené státy k Úmluvě, lze doručovat též přímo poštou na mezinárodní poštovní doručenku. 

Případné další dotazy zasílejte na e-mailovou adresu: moc@msp.justice.cz. Více informací lze rovněž získat zde: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=279
a také zde: http://www.hagueservice.net/ 
 

Aktualizováno 20.9.2017

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová