obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy k rozhodnutím ESLP a VLP OSN

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Lubor Melich a Martin Beck proti České republice

Dne 24. července 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Lubor Melich a Martin Beck proti České republice.

Tiskové prohlášení ministerstva spravedlnosti k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva o přijatelnosti stížnosti ve věci Tomáš Jan Baťa proti České republice

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku oznámil vládě České republiky, že dne 24. června 2008 vydal rozhodnutí, kterým jednomyslně prohlásil za nepřijatelnou stížnost Tomáš Jan Baťa proti České republice.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Rechtová proti České republice

Dne 26. června 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Růžena Rechtová proti České republice.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jaromír HÝBNER proti České republice

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku vydal rozhodnutí ve věci Jaromír Hýbner proti České republice.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci MIKROTECHNA, s. r. o. proti České republice

Dne 27. května 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí ve věci MIKROTECHNA

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Faltejsek proti České republice

Dne 15. května 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Jan Faltejsek proti České republice.

Tiskové prohlášení MSp k rozsudku ESLP ve věci ve věci Hlaváček proti ČR

Jde o jednu ze čtyř tzv. pilotních stížností vlastníků domů a bytů na regulaci nájemních vztahů v České republice.

Tiskové prohlášení ministerstva spravedlnosti k rozsudku ESLP ve věci Mourek proti ČR

Stěžovatel v řízení před Evropským soudem namítal především porušení svého práva na přístup k soudu a práva na projednání věci v přiměřené lhůtě.

Strana 4/21

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová