obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Tiskové zprávy k rozhodnutím ESLP a VLP OSN

Tiskové prohlášení k rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Veselský proti České republice

Dne 23. dubna 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodnutí v nadepsané věci. Dospěl v ní jednomyslně k závěru, že stížnost, v níž stěžovatel mimo jiné namítal, že odmítnutím jeho ústavní stížnosti Ústavním soudem došlo k odepření spravedlnosti a potažmo porušení jeho práva na spravedlivý proces podle článku 6 Úmluvy, je nepřijatelná pro zjevnou neopodstatněnost.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Rohlena proti České republice

Dne 27. ledna 2015 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v nadepsané věci rozsudek velkého senátu, v němž stejně jako ve svém předchozím senátním rozsudku ze dne 18. dubna 2013 dospěl jednomyslně k závěru o neporušení zásady zákazu trestu bez zákona a zákazu uložení přísnějšího trestu, než stanoví zákon v době spáchání trestného činu, vtělené do čl. 7 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Husák proti České republice

Dne 4. prosince 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Karel Husák proti České republice. Stěžovatel namítal především porušení svého práva na urychlený přezkum zákonnosti zbavení svobody ve smyslu článku 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva Mohamed Magdi Mansour Rashed proti České republice

Dne 27. listopadu 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Mohamed Magdi Mansour Rashed proti České republice. Stěžovatel namítal porušení svého práva na svobodu a osobní bezpečnost ve smyslu článku 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Jaromír Fešar proti České republice

Dne 13. listopadu 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Jaromír Fešar proti České republice. Stěžovatel namítal porušení svého práva na svobodu a osobní bezpečnost ve smyslu článku 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Družstevní záložna PRIA a ostatní proti České republice

Dne 31. července 2008 vydal Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozsudek ve věci Družstevní záložna PRIA a ostatní proti České republice.

Strana 3/21

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová