obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona má zajistit adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012, které bylo přijato dne 6. července 2016. Právní řád je třeba požadavkům citovaného nařízení přizpůsobit do 16. února 2019.

 

Cílem uvedeného nařízení je podpořit volný pohyb osob odstraněním některých formalit, které jsou spojeny s předkládáním vybraných veřejných listin jednoho členského státu v jiném členském státě. Nařízení proto mimo jiné zavádí vícejazyčné standardní formuláře u nejčastěji používaných typů veřejných listin s cílem minimalizovat požadavky na pořizování jejich úředních překladů; v resortu Ministerstva spravedlnosti se povinnost v nařízení specifikovaných případech přiložit k veřejným listinám vícejazyčný standardní formulář týká výpisů z evidence Rejstříku trestů, pokud neobsahují žádný záznam o odsouzení.

 

Vícejazyčné standardní formuláře budou vydávány na žádost oprávněné osoby jako příloha výpisu z evidence Rejstříku trestů, přičemž samy o sobě nebudou vyvolávat žádné právní účinky (nebudou nahrazovat výpis z evidence Rejstříku trestů, nebude je možné předkládat samostatně).

 

Sněmovní tisk č. 136

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová