obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Kontakty

Náhrada škody vzniklé v řízení trestním a civilním

Ulice: Orebitská 477/18
Obec: Praha 3 - Žižkov
PSČ: 130 00
Tel: 221 997 973
Fax: 221 997 967
ID datové schránky: 
E-mail: odsk@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Ublová - vedoucí oddělení

Peněžitá pomoc a odškodňování

Ulice: Orebitská 477/18
Obec: Praha 3 - Žižkov
PSČ: 130 00
Tel: 221 997 965
Fax: 221 997 967
ID datové schránky: 
E-mail: odsk@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Krupičková - vedoucí oddělení

Odbor legislativní

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 358
Fax: 221 997 558
ID datové schránky: 
E-mail: OL@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát

Oddělení justiční analýzy a statistiky

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 367
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: OJAS@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: 

Oddělení rozkladové agendy

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 288
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 193
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: AKaiserova@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát

Odbor střetu zájmů

Ulice: Orebitská 477/18
Obec: Praha 3 – Žižkov
PSČ: 130 00
Tel: 221 997 495
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: DKlepkova1@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát

Odbor elektronického monitorovacího systému

Ulice: Vyšehradská 16
Obec: Praha 2
PSČ: 128 10
Tel: 221 997 147
Fax: 
ID datové schránky: 
E-mail: SJansova@msp.justice.cz
Kontaktní osoba: sekretariát

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová