obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Obchodní rejstřík

Fungování systému Obchodního rejstříku po 1. 1. 2014

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Nová zákonná úprava s sebou přináší nutné změny Informačního systému obchodního rejstříku (dále jen ISROR). V tuto chvíli bychom vás chtěli informovat, že v kontextu legislativních změn v rámci Nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) bude po nezbytnou dobu úprav systém ISROR funkční v přechodném režimu.

Od 1. 1. 2014 dojde k postupnému nasazování úprav systému s důrazem na zajištění funkcionality formulářů pro podání prvozápisů a změn v obchodním rejstříku na stránkách Ministerstva spravedlnosti, tak jak předpokládá nařízení vlády č. 351/2012 Sb. ze dne 16. 10. 2013. V rámci první etapy nastanou pro veřejnost následující změny a omezení:

 • Ke dni 31. 12. 2013 bude ukončena platnost formulářů ve formátu ZFO a PDF.
 • Ke dni 31. 12. 2013 dojde k automatickému vymazání dat rozpracovaných inteligentních formulářů na stránkách justice.cz.
 •  Ve dnech 1. 1. 2014 – 5. 1. 2014 nebudou dostupné na internetu inteligentní formuláře pro zápis do obchodního rejstříku.
 • Od 6. 1. 2014 budou dostupné nové inteligentní formuláře rozšířené o možnost zápisu nových právních forem a rozšířené o skutečnosti dle nové legislativy. Návrhy lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Ať už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
 •  Ve dnech 2. a 3. 1. 2014 nebude u rejstříkových soudů možné zpracovávat nová podání.
 •  Výpisy z internetové části budou poskytovány bez omezení.

Systém bude schopný pracovat ve stávajícím režimu a ve větší míře se nenaruší chod soudů v rozsahu vyhotovování výpisu z rejstříku a poskytování informací veřejnosti prostřednictvím veřejné části systému. Konec zavádění změn systému v první etapě a jeho spuštění s novými úpravami je plánováno k 6. 1. 2014.

Z důvodů velkého objemu změn systému ISROR v kontextu NOZ je celkový proces kompletního upgradu rozpracován do čtyř etap s celkovou odhadovanou dobou realizace 7-9 měsíců. Po tuto dobu bude systém ISROR pracovat v přechodném režimu ve kterém se mohou projevovat některá omezení.

Z pohledu veřejně přístupných částí systému by neměly vzniknout vážnější komplikace spojené s přechodem na novou verzi systému. Lze však předpokládat, že cca v prvních 5 měsících mohou nastat určitá omezení v rámci zpracovávání jednotlivých požadavků. Z toho důvodu bude ze strany Ministerstva spravedlnosti rozšířena uživatelská podpora přímo pro tyto případy, která pomůže veřejnosti s problémy, jež se v rámci systému mohou v souvislosti s novou úpravou vyskytovat.

Příklad omezení v aplikaci ISROR v době přechodného režimu:

 • Údaje, které lze zapsat do textu mohou být zapisovány (z již upravených IF „překládány“) do „textů“ (za osobu, ostatní skutečnosti)
 • Omezení funkčnosti inteligentního formuláře (pro fúzi, rozdělení, převod)
 • Úpravy v zápisech u některých specifických právních forem fyzických osob podnikajících, tuzemských odštěpných závodů, zahraničních právnických osob…
 • Předregistrace názvu obchodní korporace
 • Kvalita poskytovaných dat pro externí odběratele

 

Vyhledávání v obchodním rejstříku zde

Podání do obchodního rejstříku zde 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová