obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek v Brně: Dialog se soudci při přípravě předpisů je nutný

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek navštívil Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud v Brně, kde s předsedy obou institucí řešil například novelu zákona o soudech a soudcích, fungování správního soudnictví a priority justice.

Mezi body prvního jednání, kterého se kromě ministra Jana Kněžínka a předsedy Pavla Šámala účastnili i další zástupci Ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího soudu, patřila příprava kvalitních procesních předpisů. Práce na novém civilním řádu soudním a na novém trestním řádu je přitom jednou z hlavních priorit justice. Při přípravě obou předpisů je nutné, aby ministerstvo se soudci vedlo dialog.

„Současné vedení ministerstva považuje dialog se soudci při přípravě předpisů opravdu za důležitý. Jen bych rád upozornil, že co se týká nového civilního řádu, jsme teprve na začátku cesty. Ještě se nejedná o samotný věcný záměr, ale pouze o podklady pro jeho přípravu. Vzájemnou komunikaci mezi ministerstvem a soudci povedeme i při tvorbě novely zákona o soudech a soudcích,“ uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Další ministrovou prioritou je navýšení platů asistentů soudců, vyšších soudních úředníků a administrativních a IT pracovníků soudů. Spolu s náměstkem sekce ekonomické Miroslavem Zábranským o tom jednají na Ministerstvu financí a Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Součástí výjezdního zasedání byla také návštěva ministra spravedlnosti na Nejvyšším správním soudu a schůzka s jeho předsedou Josefem Baxou. Jan Kněžínek se mimo jiné seznámil i se situací prudce stoupajícího zatížení Nejvyššího správního soudu. Počet kasačních stížností v posledních letech trvale a masivně narůstá. Kněžínek a Baxa se dohodli, že společně najdou řešení této otázky.

„Těší mě, že na cestu do Brna se oba předsedové dívají jako na vstřícný krok směrem k justici. Já ji vnímám jako návštěvu důležitých partnerů pro práci na ministerstvu spravedlnosti,“ uvedl závěrem ministr spravedlnosti.

9. srpna 2018                                                                                   Tiskové oddělení MSp

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová