obsah

Vyhledávání kontaktů

Hledat

Elektronické dokumenty

 

Předsednictví ČR ve V4

Předsednictví ČR ve V4

Aktuality

8.6.2018

Vyřizování stížností podaných k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv v roce 2017

Ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva předložili vládě pro informaci materiál nazvaný „Zpráva za rok 2017 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv“.

7.6.2018

Tiskové prohlášení k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Novotný proti České republice a rozhodnutí ve věci Polcarová proti České republice

Dne 7. června 2018 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že tím, že se stěžovatel, který byl v roce 1970 určen otcem dítěte, nemohl domáhat nápravy situace po uplynutí tříleté promlčecí lhůty, přestože analýza DNA z roku 2012 jednoznačně prokázala, že biologickým otcem není, došlo k porušení jeho práva na respektování soukromého života chráněného článkem 8 Evropské úmluvy o lidských právech.

6.6.2018

Pozvánka na II. konferenci k novému civilnímu řádu soudnímu

Ministerstvo spravedlnosti Vás zve na druhou konferenci k návrhu civilního řádu soudního. Členové rekodifikační komise pohovoří o nejzásadnějších změnách týkajících se řízení o opravných prostředcích. Na jejich příspěvky budou následně reagovat oponenti z právního prostředí.