obsah

Rejstřík trestů Praha

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442 /2006, Strana 6149

ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Částka 143, Sbírka zákonů č. 442 /2006, Strana 6149

Název subjektu

Rejstřík trestů

Kontaktní údaje povinného subjektu

Způsob případných plateb
IČ: 00026085
DIČ: subjekt není plátcem DPH

Dokumenty

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

Řešení životních situací

Předpisy

Úhrady za poskytování informací

Licenční smlouvy

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb

ePodatelna