obsah

Rejstřík trestů Praha

Ověřování pravosti výpisu z rejstříku trestů

 

 

 

 

Od 28. listopadu 2008 jsou výpisy z rejstříku trestů vydávány v nové jednotné grafické úpravě, jsou centrálně evidovány a následně je možné bezplatně ověřit pravost na internetových stránkách Rejstříku trestů ZDE

 

popis.Text

 

 

 

 Vzor výpisu z rejstříku trestů

 

 popis.Text

 

popis.Text

 

 

Výpis vydaný kontaktním místem Czech Point je opatřen ověřovací doložkou podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

 

Výpis vydaný v Rejstříku trestů je opatřen obdélníkovým otiskem razítka s datem vydání.

 

Pro případné použití v cizině se nový výpis (vyhotovený výlučně v Rejstříku trestů) již přímo předkládá k účelu provedení ověřovací doložky na legalizačním oddělení MZV ČR.

ePodatelna