obsah

Rejstřík trestů Praha

Upozornění pro orgány veřejné moci využívající elektronickou komunikaci pomocí webové služby

 

Rejstřík trestů se dne 24.06.2015 ve večerních hodinách opětovně připojil na komunikaci s ISZR (Informační systém základních registrů). Prostřednictvím tohoto systému získáváme údaje z ROB, AIS EO i ASI CIS. Bohužel, u některých osob vedených v AIS EO jsou nám vrácena nevalidní  data. Pokud RT nevalidní data od AIS EO obdrží, není schopen přijmout a následně zpracovat žádost o výpis/opis. V těchto případech systém žadateli nahlásí chybové hlášení tohoto znění: "Při zpracování došlo k chybám: nelze provést kontrolu osoby s registrem obyvatel. Kontaktujte pracovníky Rejstříku trestů. ID skupiny dotazu ROB: 12345678". Uvedené číslo je vždy jedinečné pro každý jednotlivý dotaz.

Nastalou situaci s AIS EO již řešíme. Až do vyřešení problému nabízíme náhradní řešení zaslání problémových žádostí, a to prostřednictvím datové schránky. Formuláře žádosti o výpis nebo opis pro orgány veřejné moci jsou k dispozici ke stažení nebo přímo vyplnění na stránkách Rejstříku trestů: ../soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=4502&d=171002 . Po vyplnění a odeslání žádosti datovou schránkou na Rejstřík trestů jsou žádosti zpracovávány v co nejkratším možném termínu a hotový výpis nebo opis je odeslán zpět žadateli, opět datovou schránkou. Za vzniklé problémy v elektronické komunikaci, byť nejsou způsobeny vinou RT, se velice omlouváme.

ePodatelna