obsah

Rejstřík trestů Praha

2. Datová schránka

 

Žádosti, které nemohou být zpracovány elektronickou cestou,je třeba zaslat na níže uvedeném formuláři pouze prostřednictvím datové schránky Rejstříku trestů:   vtqabcz

 

Pro vytvoření žádosti o výpis nebo opis použijte následující formuláře:

 

ve formátu pdf

ve formátu xls (formulář je možné vyplnit a vytisknout)

Po zpracování žádosti bude výpis/opis organizaci zaslán zpět do cca 14 dnů prostřednictvím datové schránky ze které byla žádost doručena.

ePodatelna