obsah

Rejstřík trestů Praha

1. Webová služba

 

 

Dokumentace se skládá ze 2 souborů:


a) WSDL definice (ExternalOrganizationWebService.wsdl)

b) Javadoc dokumentace (ws-organization-javadoc.zip) k této WSDL definici, která upřesňuje rozhraní, povolené rozsahy hodnot, apod. Je uložena v archívu ZIP a jedná se o sadu dokumentů HTML, které jsou vzájemně provázány pomocí odkazů:

·         https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/dokumentace (pro ostré prostředí) nebo

·         https://eservice-test.rejtr.justice.cz/public/dokumentace (pro testovací prostředí)


Komunikace bude probíhat takto:

1. Externí organizace zavolá webovou službu Rejstříku trestů prostřednictvím metody getFromCriminalRecords, předá údaje žádosti (ExternalOrganizationCriminalRecordsRequest). Data ve webové službě jsou digitálně podepsána pomocí standardu WS Security s použitím X.509 certifikátů a klíčů. Dále v elementu Security, kromě podpisu (element Signature), ještě musí být uvedena časová značka (element Timestamp).

Vzorovou žádost (formát XML) naleznete ZDE.

2. Rejstřík trestů synchronně odpoví (ExternalOrganizationCriminalRecordsResponse) a vrátí vystavený PDF dokument, který bude digitálně podepsán. Podepisuje se jen PDF dokument, nikoliv webservisová odpověď jako taková.

Doporučený postup při spuštění komunikace s ISRT právnických osob

Je vhodné (nikoli nutné), aby organizace, která zvolí elektronickou komunikaci pomocí webové služby, nejprve provedla testování v testovacím prostředí. Tzn. organizace se musí nejprve zaregistrovat na adrese: https://eservice-test.rejtr.justice.cz/public/registrace

K registraci organizace připojí systémový certifikát. Připojený certifikát musí splňovat tato kritéria:

- Certifikát musí být ve formátu DER (*.cer, *.crt)

- Certifikát musí být platný k okamžiku vložení

- Certifikát musí být vydaný některou z autorit registrovanou v aplikaci ISRT (Post Signum, I.CA, e-identity)

- Certifikát nesmí být již zaregistrovaný jinou organizací

Dále může k registraci připojit šifrovací certifikát (typicky komerční certifikát, nikoli však kvalifikovaný certifikát, lze ale použít i certifikát vydaný např. firemní certifikační autoritou). Tento certifikát je určen k šifrování mailů, kterými se zasílá výpis/opis při manuálním zpracování - to nastává při žádosti o cizí organizaci bez IČO. Tento certifikát je nepovinný. Pokud jej ale nezadáte, budete moci žádat pouze o organizace s přiřazeným IČO (ty jsou zpracovány automaticky a výsledek je vystaven okamžitě).

 

O odeslání žádosti je uživatel informován potvrzující obrazovkou. Na ní je uvedeno upozornění, že žádost zatím nebyla schválena. O schválení registrace i certifikátu bude RT organizaci informovat mailem na adrese, kterou uvedla v žádosti o novou registraci. Současně bude v mailu uvedeno přidělení ID registrace. ID, které bylo organizaci přiděleno, je možné využít i při žádosti zaslané přes Webový formulář – bližší informace o komunikaci přes webový formulář naleznete ZDE .

Po oznámení, že registrace i certifikát byl v RT schválen, je možné přistoupit k zasílání žádostí pomocí webové služby. URL adresa na kterou budou žádosti odesílány je:

https://eservice-test.rejtr.justice.cz/services/ExternalOrganizationWebService

V případě, že budete přistupovat přes CMS2, použijete URL adresu:

https://eservice-test.justice.cms2.cz/services/ExternalOrganizationWebService

 

RT dále v souvislosti s registrací k webové službě umožňuje v testovacím prostředí zaslání žádostí o změnu registrací, konkrétně se jedná o:

- změna kontaktní adresy – provádí se na adrese:

https://eservice-test.rejtr.justice.cz/public/registrace_zmena_kontaktu

- změna hesla:

https://eservice-test.rejtr.justice.cz/public/registrace_zmena_hesla

- žádost o vložení nového certifikátu (bude používáno při vypršení platnosti předchozího certifikátu):

https://eservice-test.rejtr.justice.cz/public/registrace_novy_certifikat

Po ověření funkčnosti v testovacím prostředí je možné, aby organizace přistoupila ke komunikaci v ostrém prostředí. Postup spuštění ostré komunikace je shodný jako v testovacím prostředí, jsou pouze odlišné adresy pro registraci k WS a také URL adresa pro odesílání žádostí.

Registrace do ostrého prostředí se provádí na adrese:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace

K registraci organizace připojí systémový certifikát. Připojený certifikát musí opět splňovat tato kritéria:

- Certifikát musí být ve formátu DER (*.cer, *.crt)

- Certifikát musí být platný k okamžiku vložení

- Certifikát musí být vydaný některou z autorit registrovanou v aplikaci ISRT (Post Signum, I.CA, e-identity)

- Certifikát nesmí být již zaregistrovaný jinou organizací

Dále může k registraci připojit šifrovací certifikát (typicky komerční certifikát, nikoli však kvalifikovaný certifikát, lze ale použít i certifikát vydaný např. firemní certifikační autoritou). Tento certifikát je určen k šifrování mailů, kterými se zasílá výpis/opis při manuálním zpracování - to nastává při žádosti o cizí organizaci bez IČO. Tento certifikát je nepovinný. Pokud jej ale nezadáte, budete moci žádat pouze o organizace s přiřazeným IČO (ty jsou zpracovány automaticky a výsledek je vystaven okamžitě).

 

O odeslání žádosti je uživatel opět informován potvrzující obrazovkou. Na ní je uvedeno upozornění, že žádost zatím nebyla schválena. O schválení registrace i certifikátu bude RT organizaci informovat mailem na adrese, kterou uvedla v žádosti o novou registraci. Současně bude v mailu uvedeno přidělení ID registrace. ID, které bylo organizaci přiděleno, je možné využít i při žádosti zaslané přes Webový formulář – bližší informace o komunikaci přes webový formulář naleznete ZDE .

Po oznámení, že registrace i certifikát byl v RT schválen, je možné přistoupit k zasílání žádostí pomocí webové služby. URL adresa, na kterou budou žádosti odesílány, je:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/services/ExternalOrganizationWebService

V případě, že budete přistupovat přes CMS2, použijete URL adresu:

https://eservice-po.justice.cms2.cz/services/ExternalOrganizationWebService

 

RT dále v souvislosti s registrací k webové službě umožňuje v ostré prostředí zaslání žádostí o změnu registrací, konkrétně se jedná o:

- změna kontaktní adresy – provádí se na adrese:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace_zmena_kontaktu

- změna hesla:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace_zmena_hesla

- žádost o vložení nového certifikátu (bude používáno při vypršení platnosti předchozího certifikátu):

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace_novy_certifikat

       - žádost o změnu registrace – nový šifrovací certifikát:

https://eservice-po.rejtr.justice.cz/public/registrace_novy_sifrovaci_certifikat

 

 

ePodatelna