obsah

Rejstřík trestů Praha

Vydávání výpisů s přílohou obsahující vícejazyčný formulář

 

Od 16. února 2019 je výpis z evidence Rejstříku trestů vydáván na žádost s přílohou obsahující vícejazyčný standardizovaný formulář pro překlad podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1191/2016 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

Od 19. 3. 2020 je možné získat výpis v českém jazyce a k němu dále také standardizovaný formulář v jednom konkrétním jazyce EU, který si žadatel zvolí, také na kontaktních místech CzechPOINT.
UPOZORNĚNÍ:
Pro použití výpisu v zahraničí mimo Evropskou unii si opatřete výpis vydaný přímo Rejstříkem trestů.

Více informací o nařízení a vzory vícejazyčných standardních formulářů naleznete na této webové adrese

ePodatelna