obsah

Rejstřík trestů Praha

Informace o vydaných výpisech/opisech z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

 

 

Rejstřík trestů bezplatně poskytuje fyzické osobě na její žádost Informaci o vydaných výpisech/opisech z evidence Rejstříku trestů fyzických osob týkajících se této osoby.

Informaci je možné získat:

Osobně v úředních hodinách v sídle Rejstříku trestů, Soudní 988/1, Praha 4
- zde pracovnice vyplní žádost, provede úkon ověření totožnosti žadatele a Informaci o vydaných výpisech/opisech z evidence Rejstříku trestů fyzických osob zpracuje na počkání.

Písemně (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem)
- Rejstřík trestů zašle informaci o zpracování osobních údajů zpět žadateli doporučenou poštou do vlastních rukou adresáta.

 

Vzor

 popis.Text

popis.Text

ePodatelna