obsah

Rejstřík trestů Praha

Ověřování listin pro použití v zahraničíAktuální informaci o státech, pro které je třeba dále výpis z evidence Rejstříku trestů (vyhotovený výlučně v Rejstříku trestů - Soudní 1, Praha 4) opatřit ověřovací doložkou, tzv. Apostillou nebo vyšším ověřením, tzv. superlegalizací a další informace týkající se procesu ověřování listin, které mají být použity v cizině naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.Ověřování výpisu z rejstříku trestů provádí oddělení legalizace Konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Správní poplatek se hradí formou kolkových známek v hodnotě 100,- Kč (kolkové známky je třeba přinést s sebou). Žadatel může pověřit jinou osobu (bez plné moci).


Úřední hodiny oddělení legalizace Ministerstva zahraničních věcí ČR: 

Pondělí

8.00 - 12.00

13.30 - 17.00

Úterý

8.00 - 12.00

---

Středa

8.00 - 12.00

13.30 - 17.00

Čtvrtek

---

---

Pátek

8.00 - 12.00

---

 

Kontakt:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Oddělení legalizace
Hradčanské náměstí 5, Praha 1
Telefon:   224 182 188
E-mail:    legalizace@mzv.cz

popis.Text   

Toskánský palác
sídlo oddělení legalizace MZV ČR
(nachází se na druhé straně náměstí proti hlavnímu vchodu na Pražského hradu)

Dopravní spojení
- tramvaj 22, 23
  (výstupní stanice Pražský hrad nebo Pohořelec)
- autobus 174, 180
  (výstupní stanice Malovanka)


 

 

 

ePodatelna