obsah

Rejstřík trestů Praha

Grafická podoba výpisu z rejstříku trestů

 

 

Do 27. 11. 2008 byl výpis z rejstříku trestů po řadu desetiletí tradičně vydáván tak, že na úředně ověřenou žádost bylo otiskem razítka vyznačeno, zda žadatel má nebo nemá záznam v evidenci Rejstříku trestů. Pokud žadatel potřeboval výpis použít v cizině, bylo také nezbytné vyhotovit tzv. listinu "Potvrzení", a to k účelu pro provedení ověřovací doložky MZV. Tento způsob rovněž neumožňoval vytvořit evidenci vydaných výpisů a používat ochranné prvky proti možnému padělání. Tyto a další důvody vedly k zásadní změně dosavadního způsobu.

 

Vzor tiskopisu "Žádost o výpis z rejstříku trestů"

                                                                

popis.Text

 

Vzor listiny "Potvrzení"

(vydávána do 27. 11. 2008)

   

popis.Text

 

 

 


 

 

Od 28. listopadu 2008 dostal výpis z rejstříku trestů novou jednotnou grafickou podobu, ve které je vydáván na kontaktních místech CzechPOINT a v Rejstříku trestů. 

 

Pro případné použití v zemích mimo Evropskou unii se výpis (vyhotovený výlučně v Rejstříku trestů) již dále přímo předkládá k účelu provedení ověřovací doložky na legalizačním oddělení MZV ČR.

 

Každý vydaný výpis je centrálně evidován, je tedy možné následně bezplatně ověřit jeho autenticitu na internetových stránkách Rejstříku trestů, a to na adrese:

http://eservice-fo.rejtr.justice.cz/webform/zadostAutent.jsp

 

 

 

Vzor výpisu z rejstříku trestů

(vydáván od 28.11.2008)

 

popis.Text

 

 

  

 


 

Vzor výpisu z rejstříku trestů, který je vydáván od 18.5.2012 v případě, že výpis obsahuje informaci dle §16g odst. 2, zákona č. 269/1994 Sb.
o Rejstříku trestů 

 

 popis.Text

 

                                                               popis.Text

Výpisy vydané na kontaktních místech CzechPOINT jsou opatřeny ověřovací doložkou (podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy).

 

Výpisy vydané v Rejstříku trestů jsou opatřeny otiskem razítka s datem vydání.

  


 

 

 

 

 

ePodatelna