obsah

Rejstřík trestů Praha

Zajištění komunikace se státy EU dle rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21.11.2005

Cílem projektu bylo doplnění stávajícího způsobu výměny informací se státy EU o komunikační kanály, které umožňují vyřizování žádostí o informace v souladu s rozhodnutím Rady 2005/876/SVV ze dne 21.11.2005. Podstatou tohoto rozhodnutí, následně zahrnutou do změn některých zákonů platných v České republice, je ustanovení, aby se Rejstřík trestů stal jediným ústředním orgánem v České republice, který bude komunikovat s jinými ústředními orgány členských států EU a zabezpečovat výměnu informací, které se týkají vedení evidencí o odsouzení, zasílání požadavků a vydávaní opisů a výpisů z této evidence.

Realizací projektu je zabezpečeno plnění role Rejstříku trestů jako ústředního orgánu.  Přínosem projektu je integrace jednotlivých vstupních a výstupních komunikačních kanálů (mail, fax a podatelna), které dosud umožňovaly Rejstříku trestů České republiky potřebnou komunikaci se státy EU jiným způsobem, než prostřednictvím sítě států EU, zapojených v projektu NJR (Network of Judicial Registers). Obsahem komunikace je příjem/odeslání dokumentů – záznamů o odsouzení  ze/do zahraničí a příjem a následné zpracování žádosti o informaci ze/do zahraničí s odesláním výsledku zpracování. Veškeré dokumenty jsou převedeny do elektronické podoby a evidovány ve skladu dokumentů, včetně vstupní a výstupní komunikace.  Každý dokument je možné ve skladu dokumentů podle stanovených kritérií vyhledat a zobrazit. Dosažením cílového stavu dochází k zjednodušení, zrychlení a doplnění stávajícího systému výměny informací, zvýšení bezpečnosti přenosu informací a snížení finančních nákladů.

 

Na zajištění realizace projektu Zajištění komunikace se státy EU dle rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21.11.2005 požádal Rejstřík trestů dne 29.6.2007 o poskytnutí grantu z prostředků Evropské komise. Grantová dohoda č. JLS/2007/JPEN/066 CR byla uzavřena dne 2.6.2008.

Po ukončení realizace projektu a schválení předloženého závěrečného vyúčtování Evropskou komisí, byl grant v částce vyplývající z Grantové dohody poukázán v září 2009 na účet Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

      

 

ePodatelna