obsah

Rejstřík trestů Praha

Informace pro subjekt údajů

 

 

Na základě ust. § 27 zákona č. 110/2019  Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, Vám podáváme povinné informace o zpracování osobních údajů Rejstříkem trestů při plnění úkolů za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.


Spravující orgán

Spravujícím orgánem je Rejstřík trestů se sídlem Soudní 988/1, 140 66 Praha 4, tel. 244 006 111, ID datové schránky: vtqabcz, e-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů byl jmenován Mgr. Petr Lysoněk.
Kontaktní údaje - Rejstřík trestů, Soudní 988/1, 140 66 Praha 4, tel. 244 006 215, e-mail: plysonek@rejtr.justice.cz.


Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu a za účely vymezenými v ust. § 2 a násl. §§ 11, 16i a násl. zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

Instrukce pro přístup k osobním údajům v evidenci rejstříku trestů jsou uvedeny zde
Instrukce pro přístup k osobním údajům v evidenci přestupků jsou uvedeny zde

Podle ust. § 29 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, máte právo požadovat o opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů vztahujících se k Vaší osobě, pokud jsou tyto údaje nepřesné či nesprávné. 
V případě evidence přestupků se lze domáhat této nápravy pouze u správního orgánu, který zápis provedl. Námitku lze podat dle ust. § 108 z. č. 250/2016 Sb. Dále jste oprávněn/a podat žádost o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů nebo stížnost na zpracování os. údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

 

 

 

ePodatelna