obsah

Rejstřík trestů Praha

Žádost o registraci/obnovu registrace do informačního systému Evidence přestupků pomocí webové služby

 

Žádost o registraci/obnovu registrace do informačního systému Evidence přestupků pomocí webové služby

 

K využívání webových služeb pro komunikaci s informačním systémem Evidence přestupků (ISEP) je potřebné, aby oprávněné orgány veřejné moci provedly registraci prostřednictvím stránky "Žádost o registraci/obnovu". Jedná se o případy, kdy oprávněný orgán veřejné moci bude pro přístup do ISEP využívat webové služby (tj. bude přistupovat prostřednictvím vlastního informačního systému, nikoliv prostřednictvím formulářů CzechPOINT@office).

Pro registraci do informačního systému Evidence přestupků je nezbytné vložit KOMERČNÍ SERVEROVÝ CERTIFIKÁT vystavený pro OVM ve formátu Base-64.

Registrace i obnova registrace je velice jednoduchá a to pomocí certifikace, kterou krok po kroku popisuje dokumentace „Informační systém evidence přestupků Registrace OVM“ přiložená zde.                         

ePodatelna