obsah

Rejstřík trestů Praha

Orgán veřejné moci

Evidence Rejstříku trestů právnických osob

Informace pro orgány veřejné moci k podávání žádostí o výpis nebo opis rejstříku trestů právnických osob

1. Webová služba

Popis webové služby

2. Datová schránka

Postup při podání žádosti na zahraniční právnickou osobu a postup při podání žádosti, kterou není možné zpracovat elektronickou cestou

Strana 1/1

ePodatelna