obsah

Rejstřík trestů Praha

Fyzická osoba

Grafická podoba výpisu z rejstříku trestů

Od 28. 11. 2008 dostal výpis z rejstříku trestů novou grafickou podobu. Jednodušší je jeho případné použítí v cizině (odpadlo vydávání listiny "Potvrzení"), na internetových stránkách Rejstříku trestů lze provést kontrolu autenticity.

Strana 2/2

ePodatelna