obsah

Rejstřík trestů Praha

Fyzická osoba

Postup při podávání a ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů

pro fyzické osoby a orgány, které žádosti bezplatně ověřují (podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů)

Vydávání výpisu s přílohou se záznamy z členských států EU

vymezeno novelou zákona č. 357/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vydávání výpisů s přílohou obsahující vícejazyčný formulář

vymezeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 1191/2016 ze dne 6. července 2016

Ověřování listin pro použití v zahraničí

informace týkající se procesu ověřování výpisů z evidence Rejstříku trestů Apostillou

Přístup k osobním údajům z evidence Rejstříku trestů

Dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno subjektu údajů požádat o přístup k osobním údajům, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci Rejstříku trestů

Informace o vydaných výpisech/opisech z evidence Rejstříku trestů fyzických osob

umožňuje každému se přesvědčit, kdy a komu byl vydán výpis/opis vztahující se k fyzické osobě žadatele

Grafická podoba výpisu z rejstříku trestů

Od 28. 11. 2008 dostal výpis z rejstříku trestů novou grafickou podobu. Jednodušší je jeho případné použítí v cizině (odpadlo vydávání listiny "Potvrzení"), na internetových stránkách Rejstříku trestů lze provést kontrolu autenticity.

Strana 1/2

ePodatelna