obsah

Rejstřík trestů Praha

CzechPoint@Office - pro orgány veřejné správy

CZECH POINT - pro orgány veřejné moci

Od 1. 7. 2008 se vydává orgánům veřejné správy (ministerstva, KÚ a ORP) pro účely správního řízení výpis nebo opis z rejstříku trestů v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup

Strana 1/1

ePodatelna