obsah

Rejstřík trestů Praha

Formuláře

Formuláře

Zde naleznete formuláře žádostí o výpis a opis z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob a žádosti o opis z Evidence přestupků

Plná moc

Zde naleznete vzorový formulář plné moci a informace k ověřování plné moci

Strana 1/1

ePodatelna