obsah

Rejstřík trestů Praha

Mezinárodní vztahy

Evropská úmluva

o vzájemné pomoci ve věcech trestních

Mezinárodní smlouva

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů (Je k dispozici i jako soubor ve formátu Word na konci textu)

Strana 2/2

ePodatelna