obsah

Rejstřík trestů Praha

Mezinárodní vztahy

Vláda přijala návrh novely trestního zákoníku, který předložila ministryně spravedlnosti

Návrh zapracovává požadavky vyplývající z rámcového rozhodnutí Rady z roku 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení. (Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti ze dne 22.3.2010)

Rozhodnutí Rady 2009/316/SVV

ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského informačního systému rejstříku trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV

ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV

ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení

Rozhodnutí Rady 2005/876/SVV

ze dne 21 listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů

Strana 1/2

ePodatelna