obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Sbírka služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu

  • 1/2015 - Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1 ze dne 3. března 2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády
  • 2/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 15. dubna 2015, kterým se mění služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2015, kterým se stanoví další požadavky pro služební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády

  • 3/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 1. července 2015, kterým se stanoví podrobnosti vydávání služebních předpisů

  • 4/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vykonáním úřednické zkoušky

  • 5/2015 - služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 20. srpna 2015, kterým se zřizuje zkušební komise číslo I pro obor státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová