obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Česká justice (20.1.2015) - Zákon o obchodních korporacích po roce účinnosti: Experti se scházejí nad nutnými opravami

První náměstek Robert Pelikán v rozhovoru pro Českou justici.

Stejně jako v případě občanského zákoníku ministerstvo spravedlnosti po roce účinnosti nového zákona o obchodních korporacích vyhodnocuje jeho nedostatky a připomínky z praxe. Jak říká první náměstek Robert Pelikán, příslušná expertní skupina pracuje bez sporů, které doprovázejí plánované změny v občanském zákoníku. Ačkoli je sám přesvědčen například o zbytečnosti zavedení možnosti založit firmu tzv. s korunou v kapse, Pelikán nepředpokládá, že by se právě na tomto ustanovení mělo něco měnit.

Jak po roce účinnosti hodnotíte možnost zakládat obchodní společnosti tzv. s korunou v kapse?

S hodnocením bych ještě rád pár týdnů počkal. Právě vyhotovujeme podrobné statistické přehledy a vyhodnocujeme zkušenosti. Pokud to vezmu ze svého odborného pohledu, čili na chvíli ne jako náměstek, tak jsem dlouhodobě říkal, že je to zbytečné a spíše problematické. To ale rozhodně není něco, co by mělo znamenat, že to zase budeme měnit, jak se někde objevilo.

Čili návrat k povinné dvousettisícové částce vylučujete?

Vyhodnotíme statistiky a předložíme závěr expertní komisi, která se nad zákonem o obchodních korporacích schází. Osobně spíš nepředpokládám, že bychom něco měnili. Jak daleko jste s přípravami novely zákona o obchodních korporacích? Tak jako nový občanský zákoník, i zákon o obchodních korporacích potřebuje určitou opravu. Byla k tomu sestavena expertní komise, která myslím dobře reprezentuje naši komercialistiku. Jsou tam zástupci všech názorových proudů. A musím říct, že z jednání mám dobrý pocit a radost, na rozdíl od občanského zákoníku se nám zde daří nacházet společnou řeč mnohem snáze. Nevím, čím to je, ale je to tak.

Jak jste pokročili v související věci, kterou je implementace tzv. Small Business Actu ohledně snižování poplatků za založení firmy na hranici odpovídající částce 100 eur?

Tam se proti plánu ministerstva odpustit při použití formulářového zápisu šestitisícový poplatek za vklad a stanovit paušální notářskou odměnu do tří tisíc korun postavila právě Notářská komora. Podařilo se nám velmi pokročit. S notáři se shodujeme na principu, tedy že je třeba tuto úpravu zavést. Měli jsme určitý rozpor legislativně-technického rázu, tedy jak to udělat. Zrovna dnes jsme od notářů dostali představu kompromisu, o který jsme požádali.

Dá se říct, že se shodujete na principu, podle kterého budou odpuštěny poplatky za vklad a stanovena odměna notářům právě při použití té formulářové podoby vkladu?

Ano i ne. Notáři měli právě jistý pocit, že by naším původním návrhem byli degradováni do role někoho, kdo pouze kontroluje vyplnění formulářů. Proto jsme říkali, ať zkusí vymyslet něco jiného, co by je nedegradovalo a zároveň naplnilo účel úpravy.

 

Robert Malecký

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová