obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Konkursní noviny (16. 10. 2014): Rozhovor s prvním náměstkem Robertem Pelikánem: Zločinecké struktury nejdou zničit tím, že uděláte nějaké rychlé legislativní opatření

Hovoříme s prvním náměstkem ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici JUDr. Robertem Pelikánem, Ph. D. Ministryně spravedlnosti Helena Válková se před časem sešla s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. K hlavním tématům schůzky patřila problematika insolvenčních řízení. Jednou z priorit ministryně Válkové bylo právě zajištění nestranného a spravedlivého uplatňování práva a jeho vymahatelnosti v této oblasti. Ministryně chtěla zjistit možné nedostatky v insolvenčním zákonu a pak zvážit revizi právních předpisů, které upravují insolvenční řízení.

 *V této souvislosti jsme se prvního náměstka ministryně spravedlnosti pro legislativu a justici JUDr. Roberta Pelikána, Ph. D., zeptali:  Víte již, které právní předpisy si vyžádají revizi a pokud ano, již legislativní práce začaly?

My jsme tu před nějakým časem měli vámi zmíněné setkání s ministrem Mládkem. Cítil potřebu nás upozornit na problém zmanipulovaných insolvenčních řízení. Takže jsme tehdy ujistili ministra Mládka, že je to problém, který je nám důvěrně znám, který Ministerstvo spravedlnosti ČR dlouhodobě sleduje a zabývá se jím. Snažili jsme se mu vysvětlit, že podobně jako drogové mafie nevymýtíte tím, že změníte zákon, zrovna tak zločinecké struktury v této oblasti nejdou zničit tím, že uděláte nějaké rychlé opatření. Je to dlouhodobý, postupný boj. V tom boji samozřejmě pokračujeme a v tuto chvíli nemáme v plánu nějaké akutní legislativní změny. Poslední novela insolvenčního zákona se udělala tak, že je účinná od 1. ledna a ještě nebyl prostor na to dostatečně vyhodnotit dopady této novely.

 * Jedna věc je novelizace zákona, druhou věcí je jeho naplňování v praxi. Media často hovoří o justiční mafii, o problematickém průběhu insolvencí. Tady ministerstvo mnoho prostoru pro nápravu nemá. Nebo se mýlím?

 Ministerstvo je v tomto značně slabé, protože u těch insolvenčních správců nemá velké pravomoci. Oni jsou pod dozorem primárně soudů. Má to být insolvenční soudce, kdo se stará o řádný průběh a dozoruje činnost insolvenčního správce. My do toho příliš zasahovat nemůžeme. Nemyslím si, že je to špatný systém, ale možná překvapivě v té praxi špatně funguje. Ukazuje se, že ta dozorová činnost insolvenčních soudců je, řekněme, nedostatečná. To je něco, co musíme prozkoumat a zjistit, co s tím.

* Ministři Helena Válková a Jan Mládek se v létě sešli hlavně kvůli údajně zmanipulovanému insolvenčnímu řízení se společností Mora - Top, která patří podnikateli Pavlu Juříčkovi. Následně se ozvali i další podnikatelé. To svědčí o tom, že je něco v nepořádku...

Jsem si jist, že je něco v nepořádku. To je obecně známý fakt. Samozřejmě se to netýká všech insolvenčních řízení, ale jsou tady případy, kdy je to v nepořádku. Teď jde o to, abychom my, jako ministerstvo, si našli cesty jak dobře detekovat tyto situace a našli způsoby jak včasně a účinně zakročit.

* Co tedy může ministerstvo udělat?

Zatím naše aktivity směřujeme spíše do té fáze analytické. Mám velkou radost z toho, že se nám podařilo navázat spolupráci s příslušným vědeckým pracovištěm na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tato spolupráce by nám měla umožnit získat mnohem sofistikovanější informace o tom, jak reálně insolvenční řízení fungují a z toho případně činit závěry pro další normotvorbu.

* Proč právě Vysoká škola ekonomická v Praze a ne například InsolCentrum, které se též zabývá insolvencemi a má zpracována potřebná data?

Vybrali jsme si Vysokou školu ekonomickou v Praze proto, že je to vysoká škola, je to vědecké pracoviště a její služby jsou pro nás zadarmo. Spolupráce s ní je oboustranně prospěšná. My škole poskytneme snazší přístup k datům. Z toho důvodu také zavedeme závěrečnou elektronickou zprávu. Tím potom půjde elektronicky zpracovávat výsledky všech insolvenčních řízení. To dosud dělají jejich studenti. Je to velká práce, kterou odvádějí. Ručně přepisují výsledky tisíců insolvenčních řízení vždy za nějaké období do systémů. Toto úzké hrdlo dokážeme odstranit elektronickou zprávou a tím se to propojí. Analýzy pak budou ne jen z nějakého vzorku, ale opravdu ze všech insolvencí, takže si od toho slibujeme velké věci.

* Budete spolupracovat kromě Vysoké školy ekonomické v Praze i s dalšími organizacemi?

Nebráníme se jakékoliv spolupráci v zásadě s kýmkoliv, zejména s tím, kdo je s námi ochoten spolupracovat na dobrovolnické bázi - kdo za to nechce zaplatit. Především chceme akcentovat spolupráci s vysokými školami nebo vědeckými institucemi zejména ekonomických a ekonometrických směrů. To je něco, co právě je v oblasti insolvencí pole neorané a zároveň, myslím si, plodné. je to problematika, která stojí na pomezí práva a ekonomie. Na vysokých školách máme dnes velice kvalitní odborníky, kteří nám s tím dokáží pomoci.

* Počítáte se změnou nového občanského zákoníku, například ustanovení, která se týkají vztahu mezi dlužníkem a věřitelem?

V takto obecné rovině se to dá těžko říci. Nedomnívám se, že by tam byl nějaký zásadní problém, o kterém bych věděl.

* Také se stává, že firma zkrachuje a jen s nepatrně změněným názvem a s nepatrně obměněným managementem podniká v oboru dál. Co s tím?

To je zase trochu jiná problematika, ale máte pravdu, že je to problematika také velice důležitá. Týká se většinou menších podniků, které si skutečně řeší svojí platební neschopnost tímto způsobem. V těchto případech je docela zajímavé, že se odstranila trestnost takového chování, zejména trestnost nepodání návrhu na insolvenční řízení. ono to funguje tak, že majitelé opustí nějakou společnost s ručením omezeným a spoléhají se na to, že žádný z věřitelů nebude chtít investovat 50 tisíc korun do toho, aby se rozběhlo insolvenční řízení. formálně vzato oni nejsou ti jednatelé nebo společníci společnosti, která zkrachovala, takže jim nic nebrání založit si společnost novou a vesele fungovat dál. To je jistě oblast, která zasluhuje řešení a myslím si, že obnova trestnosti tohoto chování, to znamená včasného nepodání insolvenčního návrhu, je potřebná, protože jinak nám ty nástroje, které se jinak v zákoně o obchodních korporacích objevily v poměrně silné podobě, nemohou fungovat.

* Co konkrétně přinese nový zákon o znalcích, kteří určují ceny podniků nebo nemovitostí, jež se staly předmětem insolvence?

Ona to nebude jenom věc zákona. Zákonem se ošetří jen nějaká část. bude nějakou dobu trvat, než zákon vůbec naběhne. Proto se již nyní chystáme zřídit poradní sbor ministryně pro oceňování, protože ministryně už podle dnešního zákona si může zřizovat svoje poradní sbory pro jednotlivé znalecké obory. A tady dlouhodobě funguje jediný a ten se týká písmoznalectví. Domníváme se, že bude velice prospěšné zřídit a využít sbor právě pro oblast oceňování. Již jsme začali od soudů sbírat kontradiktorní posudky. Ty, u kterých vyhodnotíme, že je skutečně nějaký problém, chceme poradnímu sboru předložit a následně sankcionovat znalce, u kterých zjistíme, že zpracovávají posudky nekvalitní nebo dokonce záměrně manipulované. Naším celkovým cílem je obnovit důvěryhodnost znaleckého ocenění.

* Kdy tento projekt zahájíte?

Tento nebo příští měsíc bude konstituován poradní sbor. Sběr dat od soudů již proběhl, máme tady problematické posudky. Počítám, že do konce tohoto nebo počátkem příštího roku bychom mohli mít výsledky "přetavené" již do nějakých případných udělených sankcí.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová