obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Ekonom (9. 10. 2014): Rozhovor s prvním náměstkem ministryně spravedlnosti Robertem Pelikánem o trestní odpovědnosti právnických osob

Zdroj: Ekonom (9. 10. 2014), Zmírníme trestní odpovědnost firem, říká první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán (s. 48).

   

Ministerstvo spravedlnosti chystá další změny zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Příští rok tak připraví jeho další novelu, která zmírní aktuálně velmi přísnou odpovědnost firem za trestné činy.

 

Ministerstvo spravedlnosti ale nezůstane jen u těchto změn. Vedle diskutované novely občanského zákoníku připravuje také nové procesní kodexy. Ty budou obsahovat nová pravidla pro postupy soudů v občanských, obchodních i trestních řízeních. K dalším prioritám patří podle prvního náměstka ministryně spravedlnosti Roberta Pelikána zákon o státním zastupitelství, který by měl být do konce roku odeslán vládě, či nová úprava exekučního řízení.

 

„Velké plány máme také v oblasti reformy justice. Budou mít i legislativní projev, ale důležité budou také další věci, například sehnat peníze,“ říká Pelikán. V jeho legislativním odboru přitom pracuje jen necelých 30 právníků. „Dlouhodobě se směřovalo k tomu, aby šlo spíše o pomocný personál, který vyčerpá svoji kapacitu tím, že svolá komisi externistů, která pak bude předpis vytvářet pouze za jejich technické podpory,“ říká s tím, že musí najít zdroje na rozšíření legislativního odboru a klíčové zákony musejí vznikat přímo na ministerstvu.

 

* Právě se projednává novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která otáčí výčet trestných činů, kterých se mohou firmy a další právnické osoby dopustit. Nově půjde o všechny, kromě vysloveně vyloučených. Proč se koncepce otáčí?

 

Považuji to za správnou tendenci, která ale musí být dobře provedena. Pro právnické osoby je tato změna ve skutečnosti prospěšná. Pokud nejsou trestány prostřednictvím trestního práva, jsou trestány v rámci správního práva, které na tom bývá z hlediska spravedlnosti hůře. Díky přesunu do trestního procesu se všemi jeho standardy a zárukami zachování spravedlivého procesu a presumpce neviny mohou firmy spíše získat. Nelze ale na druhou stranu nevidět, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob byl nechtěným dítětem vynuceným mezinárodními závazky. Jeho dopad byl tím pádem prostřednictvím navržených trestných činů minimalizován. Byl tak i poněkud odbyt třeba pokud jde o pravidla, kdy je právnická osoba odpovědná či jak je trestána.

 

* Nemělo by se ale právě tohle změnit?

 

Neměli jsme čas s touto novelou provést i opravu či úpravu také těchto problémů. Zároveň jsme si řekli, že bude dobré ještě nějakou dobu vyhodnocovat, jak zákon v praxi funguje. K tomu si totiž jde, na rozdíl třeba od občanského zákoníku, kde analýza dopadů není možná, data opatřit. V průběhu příštího roku tak připravíme další novelu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která zajistí, že právnické osoby budou sice trestány tam, kde mají být trestány, ale nebudou zbytečně kriminalizovány.

 

* Změní se tedy pravidla přičitatelnosti? Tedy situací, kdy bude firma či jiná právnická osoba za trestný čin odpovědná?

 

Ano, znamená to pravděpodobně změnu pravidel přičitatelnosti a také určitou změnu v oblasti trestů. Pokud se totiž na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob podíváte pohledem obchodního právníka, zjistíte, že tresty v současnosti zapomínají na ochranu věřitelů. Prostřednictvím trestu může právnická osoba přijít o veškerý majetek, ale co pak má dělat věřitel? Propojení trestní odpovědnosti s obchodním právem tak zbývá ještě hodně k dokonalosti.

 

* Pravidla přičitatelnosti by tak měla být mírnější? Přísnější už totiž patrně ani být nemohou.

 

Přísnější přičitatelnost už skutečně nelze, v současnosti je opravdu nastavena drakonicky. Dostáváme se už opravdu daleko, když přičítáme právnické osobě například i jednání třetích osob, které s ní mají uzavřeny jen mandátní vztahy, jak je to dnes možné. Jsou vlastně dvě varianty, jak to řešit. Nemusíme se tím legislativně vůbec zabývat a ponechat na soudci, aby posoudil, kdy je právnická osoba vinna, kdy je naplněna její vůle a zda se ten, kdo jednal, dopustil excesu, nebo šlo o celkové personální srozumění. Nebo se můžeme pokusit připravit pevný návod, což je ale vždy velice složité. Právnické osoby mají velmi mnohotvárnou vnitřní strukturu, navíc velmi ovlivnitelnou a pozměnitelnou. Aby se někdo, kdo bude chtít, z odpovědnosti velmi rychle a jednoduše vyvlékl. Najít správné řešení nebude jednoduché. Jistě ale víme, že to současné správné není.

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová