obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Rezortní protikorupční program

Resortní interní protikorupční program Ministerstva spravedlnosti je dokument, který vychází ze Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2014 a 2015.  

Tento program vnáší do řídícího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Rezortní protikorupční program naleznete v tomto odkazu. 

Seznam poradců a poradních orgánů resortu spravedlnosti a jeho přílohy k 15. 2. 2018 najdete zde.

Příloha 1 - Vědecká rada Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Příloha 2 - Poradní sbor pro výchovu právních čekatelů Krajského státního zastupitelství v Praze