obsah

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Rezortní protikorupční program

Tento program vnáší do řídícího a kontrolního systému v oblastech, v nichž by mohlo dojít ke korupčnímu jednání, takové prvky, které svým charakterem brání vzniku možného korupčního jednání. Zároveň pojmově definuje korupční jednání v širším smyslu, nejen jako přijímání úplatků a podplácení.

Rezortní protikorupční program naleznete v tomto odkazu. 

Seznam poradců a poradních orgánů resortu spravedlnosti a jeho přílohy k 20. 8. 2018 najdete zde.

Příloha 1 - Vědecká rada Institutu pro kriminologii a sociální prevenci

Příloha 2 - Poradní sbor pro výchovu právních čekatelů Krajského státního zastupitelství v Praze

 

Základní informace

Adresa

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

tel.: +420-221 997 111
fax: +420-224 919 927
ID dat. schránky: kq4aawz
IČO: 00 02 54 29
e-mail: posta@msp.justice.cz
Kontakty

facebook twitter

Otevřená data

Aplikace Otevřená data

Ministryně spravedlnosti

Mgr. Marie Benešová

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová